Pressrum

 

Det är flera kontaktpersoner som har hand om olika typer av ärenden, men här finns några namn som kan vara till hjälp.

Sörmland:
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Helena Ekroth,
myndighetschef, 0155-26 59 05 eller 070-256 42 60.
Epost: helena.ekroth@lanstrafiken.se


Kollektivtrafikförvaltningen Västmanland, VL

Maria Linder
, förvaltningschef, 021-17 65 73.
Epost: maria.linder@ltv.se

Marie Christensson, information och marknad, 021-17 67 68
Epost: marie.christensson@ltv.se


Länstrafiken Örebro

Stefan Bergic,
förvaltningschef, 019-602 39 01

Thony Lundberg
, områdeschef, 019-602 39 65
Epost: thony.lundberg@lanstrafiken.se

 

 

 

Publicerat den: 26 maj 2014