Kollektivtrafiken i Mälardalen

Välkommen till Länstrafiken och VL.

Sedan årsskiftet 2012/2013 har ansvaret för kollektivtrafiken i Mälardalen fördelats upp mellan Länstrafiken Sörmland, Länstrafiken Örebro och VL. Bild på hand som ska trycka på stoppknappen

Det finns en lagstiftning i Sverige om att det ska finnas ett länstrafikbolag i varje län som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken. 

I Sörmland har Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Kommunalförbundet är organiserat med landstinget och de 9 kommunerna i länet som medlemmar. 

I Västmanland och Örebro har kommunerna och landstinget kommit överens om att landstinget är ensamt ansvarigt och utgör kollektivtrafikmyndighet i länet.

 Logotype för Länstrafiken

 

 

VL-logga

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat den: 24 maj 2010