Resegaranti

Resegarantin gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Här kan du läsa om hur du ska göra för att få resegaranti, och vilka villkor som finns.

Vi vill att du ska kunna lita på att komma fram tryggt och säkert när du reser med oss, men det kan hända att något går fel. Till exempel kan bussar gå sönder och förare bli sjuka. Om du drabbas av ett sådant missöde, vill vi göra rätt för oss. Därför har vi  en Resegaranti.

PDF  Här går det bra att ladda ner blanketten för Resegaranti i Örebro.
OBS! Vi håller på att göra se över blanketten. Det bästa är om du skriver ut den och skickar till oss.     

Var god observera att från den 1 januari 2014 har Sörmland en egen blankett. Se egen rubrik-flik på vänster sida.

 Här kan du ladda ned blanketten för Resegaranti (Västmanland)

Har du frågor om Resegarantin, kontakta vår Kundtjänst tel 0771-22 40 00.

Försening på minst 20 minuter – kompensation samt ersättning

Om förseningen är mer än 20 minuter och beror på oss, vår trafik eller brister i vår information och gör att du är sen till ditt resmål kan resegarantin, som innehåller två delar, träda in.

Kompensation
Du är berättigad till kompensation om du blivit försenad mer än 20 minuter, men ändå kunnat genomföra den resa du hade tänkt. Kompensationen motsvarar 50% av resans värde (biljettpriset) lägst 50:- och betalas ut kontant eller i form av ett rabattkort eller värdebevis.

Ersättning
Du är berättigad till ersättning om du inte alls kunnat genomföra din resa. Ersättningen motsvarar resans värde (biljettpriset). Om du rest på pendlarkort eller länskort beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 36 resor/månad. Utöver ersättningen får du dessutom kompensation motsvarande 50 % av resans värde (biljettpriset). Ersättning samt kompensation betalas ut kontant eller i form av ett rabattkort eller värdebevis.

Vilka alternativa lösningar kan utnyttjas?

Taxiresa
Om förseningar i busstrafiken eller brister i vår information gör att du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål, kan du åka taxi istället. Taxin beställer du själv. Taxikvittot i original skickar du till oss tillsammans med det formulär i foldern, som du hämtar på försäljningsställena, i bussen eller laddar ner från webben. Ersättningen uppgår till högst 400 kronor som sätts in på ett av dig angivet konto. Du kanske hellre vill ha ett Rabattkort för ditt utlägg, då lägger vi på 50 kronor extra på kortet. OBS! ersättning med rabattkort finns inte i Västmanland.

Privatbil
Väljer du att ta privatbil istället ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning, dock högst med 400 kronor. Du kanske hellre vill ha ett Rabattkort för ditt utlägg, då lägger vi på 50 kronor extra på kortet (gäller inte i Västmanland).

När ska jag göra mina anspråk?

Dina anspråk vill vi ha senast 14 dagar efter händelsen.

Du behöver fylla i och skicka in foldern som du antinigen laddar ner här på webben, hämtar på försäljningsställena eller i bussen.

OBS! Glöm inte att ange ditt kortnummer på blanketten!

Undantag från resegarantin

Länstrafikens Resegaranti gäller inte vid oförutsedda händelser som vi inte kan råda över (s.k. force majeure). Det kan vara trafikhinder som snö, ishalka, översvämmade vägar, raserade broar, eller andra extrema väderförhållanden.

Vidare gäller inte Resegarantin vid trafikolyckor, strejk, blockad, myndighets åtgärd och liknande.

Undantag från Resegarantin görs också vid förändringar i trafiken som Länstrafiken minst fyra arbetsdagar innan påbörjad resa, har informerat om på webbplatsen, resecentrum, större hållplatser eller via lokalradion.

Övrigt

OBS! Ersättning utgår inte för förlorad inkomst eller andra förluster som t.ex brutna anslutningar vid resor utanför TiM, TiB trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Vi står inte heller för uttagsavgift om du väljer post/bankavi i stället för konto.

Om du reser med tåg

Om du åker med Länstrafikens kort på tåg, likställs vår Resegaranti med respektive tågoperatörs rese- eller restidsgaranti. OBS! Du skickar dina anspråk till Länstrafiken direkt och inte till SJ, vi ombesörjer garantin.  

SJ

www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=3470&a=151349&l=sv

 

Tågkompaniet/Tåg i Bergslagen

www.tagkompaniet.se/allt-om-resan/resegaranti__38

 

Ersättningen betalas ut i form av ett värdebevis som du kan använda nästa gång du köper kort på några av våra försäljningsställen.

OBS! Glöm inte att ange ditt kortnummer på blanketten!

Har du frågor om Resegarantin, kontakta vår Trafikupplysning på telefon 0771-22 40 00.

Publicerat den: 2 mars 2015