Hittegods

Vid dagens slut hittar vi ibland kvarglömda saker i bussen. Allt som påträffas lämnas in till hittegodsavdelningen.

I Sörmland och Örebro län kontaktar du respektive trafikbolag. Du kan ringa dem (måndag-fredag) om du tror dig ha glömt kvar något (kontakta Trafikupplysningen, tel 0771-22 40 00, om du vill veta vilket trafikbolag som kör din linje):

Trafikbolag i Sörmland

Trafikbolag i Örebro län

I Västmanland kontaktar du däremot bara Trafikupplysningen måndag - fredag
kl 08.00 - 16.00, tel 0771-22 40 00, så får du hjälp.

 

 

Publicerat den: 6 februari 2012